Header
Nav Left
Gailearaí

Find Us On Facebook

BaileCNNGEarraíSeirbhísíTeagmháilEnglishNav Right

Cuireann Comhar Naíonraí na Gaeltachta an t-infreastruchtúr in áit chun seirbhísí luathbhlianta  a chur ar fáil as Gaeilge, sa Ghaeltacht, agus cuireann sé seirbhísí riaracháin, tacaíochta agus traenála ar fáil do na seirbhísí, tuismitheoirí, coistí agus pobail Ghaeltachta.

Folúntais 


PAINÉAL IONADAITHE CHOMHAR NAÍONRAÍ NA GAELTACHTA


Oibrí Tacaíochta i Naíonra Chois Fharraige


Oibrí Iarscoile in Iarscoil Mhic Amhlaigh


Oibrí Tacaíochta i Naíonra Thuar Mhic Éadaigh


Oibrí Tacaíochta i Naíonra Charn Mhóir

Oibrí Luathbhlianta i Naíolann an Fheirtéaraigh


Múinteoir i Naíonra na Dromoda


Oibrí Iarscoile in Iarscoil Scoil an Aingil Choimhéadaí


Oibrí Iarscoile in Iarscoil an Chlocháin Léith Clúdach Saoire Mháithreachais mar Mhúinteoir Luathbhlianta i Naíonra Thuar Mhic ÉadaighOibrí Tacaíochta i Naíonra Ros an Mhíl Oibrí Tacaíochta i Naíonra na Rinne


Múinteoir Ionadaíochta Luathbhlianta i Naíonra Cholmcille


Múinteoir Luathbhlianta  i Naíonra Phádraig Dobhair


Mhúinteoir Luathbhlianta in Naíonra Duibhlinn Riabhach


Eolas do Thuismitheoirí/Cleachtóirí


Clár Náisiúnta Luathbhlianta Thús Áite do Leanaí


Daoine Sainordaithe


Teagmhálaí Ainmnithe (DCA) agus Leas-Teagmhálaí Ainmnithe (DDLP) 


Comhairliúchán Neamhoifigiúil


Gréasáin Tusla


Na Treoirphrionsabail agus na Treoirghnásanna Cosanta


Comhairle do Thuismitheoirí agus do Scoileanna  Spraoi sa Bhaile leis na Food Dudes 


Aistear-Foghlaim agus forbairt tríd an súgradh

Ag cabhrú le do pháiste fáil réidh don bhunscoil 


Póstaer-Clúdaigh do chasacht 

Póstaer-Clúdaigh do shrón 

Póstaer-Caith uait do naipcín


Scéim Náisiúnta Cúraim Leanaí 

Fógra ón Roinn Leanaí & Gnóthaí Óige maidir leis an gclár ECCE - cliceáil anseo

Ag Cáiliú don Scéim ECCE - Cliceáil anseo

Treoir do Thuismitheoirí maidir leis an ECCE - cliceáil anseo

Athraithe ar an ECCE do 2018 - cliceáil anseo

An Clár AIM (Access & Inclusion Model)

Cúrsaí Oiliúna san Earnáil Luathbhlianta


Cúrsa FETAC (QQI) Leibhéal 6 Cúram Páistí

https://www.mie.ie/en/Study_with_Us/Undergraduate_Programmes


https://www.tusla.ie/children-first/children-first-e-learning-programme/


Foilseacháin

Nuachtlitir

Bláthú Nollag 2019
Nuachtlitir Bealtaine 2019
Bláthú Nollag 2018

Ríomhphost chugainn:
Aon nótaí ríomhphoist a sheoltar chuig eolas@cnng.ie agus aon teachtaireacht a fhaightear tríd ár ríomhphoist, déantar iad a thaifeadadh agus a chur ar aghaidh chuig an rannán ábhartha más gá.