Header
Nav Left
Gailearaí

Find Us On Facebook

BaileCNNGEarraíSeirbhísíTeagmháilEnglishNav Right
Fáilte chuig Comhar Naíonraí na Gaeltachta Teo

Cuireann Comhar Naíonraí na Gaeltachta an t-infreastruchtúr in áit chun seirbhísí luathoideachais agus cúram leanaí a chur ar fáil as Gaeilge, sa Ghaeltacht, agus cuireann sé seirbhísí riaracháin, tacaíochta agus traenála ar fáil do na seirbhísí, tuismitheoirí, coistí agus pobail Ghaeltachta.


 

Fógraí Poist

Príomh Stiúrthóir - Naíonra Chlúidín na mBabaí (Cliceáil anseo)
Stiúrthóir - Naíonra Rann na Feirste, Co. Dhún na nGall (Cliceáil anseo)
Ionadaithe i Naíonraí i nDún na nGall (Cliceáil anseo)


Eolas do Thuismitheoirí/Cleachtóirí

Fógra ón Roinn Leanaí & Gnóthaí Óige maidir leis an gclár ECCE - cliceáil anseo

Ag Cáiliú don Scéim ECCE - Cliceáil anseo

Treoir do Thuismitheoirí maidir leis an ECCE - cliceáil anseo

Athraithe ar an ECCE do 2018 - cliceáil anseo

An Clár AIM (Access & Inclusion Model)

 

Cúrsaí Oiliúna san Earnáil Luathbhlianta

Cúrsaí Cúram Leanaí - Muintearas


Foilseacháin

Nuachtlitir

Bláthú Aibreán 2017
Bláthú Samhain 2016

Bláthú Bealtaine 2016
Bláthú Eanáir 2016

Bláthú Bealtaine 2015

Bláthú Eanáir 2015

Bláthú Bealtaine 2014
Bláthú Eanáir 2014

Doiciméid eile