Header
Nav Left
Ábhar do phaistí

Find Us On Facebook

BaileCNNGEarraíSeirbhísíTeagmháilEnglishNav Right
Cuireann Comhar Naíonraí na Gaeltachta an t-infreastruchtúr in áit chun seirbhísí luathbhlianta  a chur ar fáil as Gaeilge, sa Ghaeltacht, agus cuireann sé seirbhísí riaracháin, tacaíochta agus traenála ar fáil do na seirbhísí, tuismitheoirí, coistí agus pobail Ghaeltachta.

Folúntais

lorg-ionadaíOifigeach Forbartha Luathbhlianta Chonnacht Laighean

Bainisteoir Acmhainní Daonna agus Rialachas Corparáideach 

Sonraí Poist Bainisteoir Acmhainní Daonna agus Rialachas Corparáideach

Oifigeach Forbartha Luathbhlianta na Gaillimhe

Painéal Ionadaithe Chomhar Naíonraí na Gaeltachta

Póstaer Ionadaí Charna
 

Eolas do Thuismitheoirí/Cleachtóirí


Clár Náisiúnta Luathbhlianta Thús Áite do Leanaí


Daoine Sainordaithe


Teagmhálaí Ainmnithe (DCA) agus Leas-Teagmhálaí Ainmnithe (DDLP) 


Comhairliúchán Neamhoifigiúil


Gréasáin Tusla


Na Treoirphrionsabail agus na Treoirghnásanna Cosanta


Comhairle do Thuismitheoirí agus do Scoileanna  Spraoi sa Bhaile leis na Food Dudes 


Aistear-Foghlaim agus forbairt tríd an súgradh

Ag cabhrú le do pháiste fáil réidh don bhunscoil 


Póstaer-Clúdaigh do chasacht 

Póstaer-Clúdaigh do shrón 

Póstaer-Caith uait do naipcín


Scéim Náisiúnta Cúraim Leanaí 

Fógra ón Roinn Leanaí & Gnóthaí Óige maidir leis an gclár ECCE - cliceáil anseo

Ag Cáiliú don Scéim ECCE - Cliceáil anseo

Treoir do Thuismitheoirí maidir leis an ECCE - cliceáil anseo

Athraithe ar an ECCE do 2018 - cliceáil anseo

An Clár AIM (Access & Inclusion Model)

Cúrsaí Oiliúna san Earnáil Luathbhlianta


Cúrsa FETAC (QQI) Leibhéal 6 Cúram Páistí

https://www.mie.ie/en/Study_with_Us/Undergraduate_Programmes


https://www.tusla.ie/children-first/children-first-e-learning-programme/


Foilseacháin

Nuachtlitir

Bláthú Nollag 2019
Nuachtlitir Bealtaine 2019
Bláthú Nollag 2018Ríomhphost chugainn:
Aon nótaí ríomhphoist a sheoltar chuig eolas@cnng.ie agus aon teachtaireacht a fhaightear tríd ár ríomhphoist, déantar iad a thaifeadadh agus a chur ar aghaidh chuig an rannán ábhartha más gá.