Header
Nav Left
Gailearaí

Find Us On Facebook

BaileCNNGEarraíSeirbhísíTeagmháilEnglishNav Right
Fáilte chuig Comhar Naíonraí na Gaeltachta Teo

Cuireann Comhar Naíonraí na Gaeltachta an t-infreastruchtúr in áit chun seirbhísí luathoideachais agus cúram leanaí a chur ar fáil as Gaeilge, sa Ghaeltacht, agus cuireann sé seirbhísí riaracháin, tacaíochta agus traenála ar fáil do na seirbhísí, tuismitheoirí, coistí agus pobail Ghaeltachta.

Folúntais

Oibrí Cúram Leanaí - Ionad Cúram Leanaí Ráth Chairn - cliceáil anseo

C
úntóir Tacaíochta - Naíonra Mhaigh Cuilinn - cliceáil anseo


/uploadedfiles//Príomh Mhúinteora.docx


 


Eolas do Thuismitheoirí/Cleachtóirí


Fógra ón Roinn Leanaí & Gnóthaí Óige maidir leis an gclár ECCE - cliceáil anseo

Ag Cáiliú don Scéim ECCE - Cliceáil anseo

Treoir do Thuismitheoirí maidir leis an ECCE - cliceáil anseo

Athraithe ar an ECCE do 2018 - cliceáil anseo

An Clár AIM (Access & Inclusion Model)

 

Cúrsaí Oiliúna san Earnáil Luathbhlianta

Cúrsaí Cúram Leanaí - Muintearas

Cúrsa FETAC (QQI) Leibhéal 6 Cúram Páistí


Foilseacháin

Nuachtlitir

Bláthú Aibreán 2017Doiciméid eile


Ríomhphost chugainn:
Aon nótaí ríomhphoist a sheoltar chuig eolas@cnng.ie agus aon teachtaireacht a fhaightear tríd ár ríomhphoist, déantar iad a thaifeadadh agus a chur ar aghaidh chuig an rannán ábhartha más gá.