Header
Nav Left
Gailearaí

Find Us On Facebook

BaileCNNGEarraíSeirbhísíTeagmháilEnglishNav Right
Fáilte chuig Comhar Naíonraí na Gaeltachta Teo

Cuireann Comhar Naíonraí na Gaeltachta an t-infreastruchtúr in áit chun seirbhísí luathoideachais agus cúram leanaí a chur ar fáil as Gaeilge, sa Ghaeltacht, agus cuireann sé seirbhísí riaracháin, tacaíochta agus traenála ar fáil do na seirbhísí, tuismitheoirí, coistí agus pobail Ghaeltachta.

Folúntais


Fógra Post Múinteoir Luath Bhlianta Cúnta i Naíonra na nDúnaibh
 

Eolas do Thuismitheoirí/Cleachtóirí


Fógra ón Roinn Leanaí & Gnóthaí Óige maidir leis an gclár ECCE - cliceáil anseo

Ag Cáiliú don Scéim ECCE - Cliceáil anseo

Treoir do Thuismitheoirí maidir leis an ECCE - cliceáil anseo

Athraithe ar an ECCE do 2018 - cliceáil anseo

An Clár AIM (Access & Inclusion Model)

 

Cúrsaí Oiliúna san Earnáil Luathbhlianta

Cúrsaí Cúram Leanaí - Muintearas

Cúrsa FETAC (QQI) Leibhéal 6 Cúram Páistí


Foilseacháin

Nuachtlitir

Bláthú Eanáir 2018
Bláthú Aibreán 2017



Doiciméid eile


Ríomhphost chugainn:
Aon nótaí ríomhphoist a sheoltar chuig eolas@cnng.ie agus aon teachtaireacht a fhaightear tríd ár ríomhphoist, déantar iad a thaifeadadh agus a chur ar aghaidh chuig an rannán ábhartha más gá.