Header
Nav Left
Ábhar do phaistí

Find Us On Facebook

BaileCNNGEarraíSeirbhísíTeagmháilEnglishNav Right
Cuireann Comhar Naíonraí na Gaeltachta an t-infreastruchtúr in áit chun seirbhísí luathbhlianta  a chur ar fáil as Gaeilge, sa Ghaeltacht, agus cuireann sé seirbhísí riaracháin, tacaíochta agus traenála ar fáil do na seirbhísí, tuismitheoirí, coistí agus pobail Ghaeltachta.
 

Folúntais:

Oifigeach Forbartha Luathbhlianta Chonnacht Laighean 29_07_2024 

Oibrí Luathbhlíanta ICL na Ceathrún Rua Lánaimseartha 05-08-24

Fógra Poist Bainisteoir ICL gort a choirce 31_07_2024

Príomh Mhúinteoir - Naíonra Leitir Mealláin 26-07-2024

Oibrí Tacaíochta AIM Naíonra Chlúidín na mBabaí 02-08-2024

Oibrí Tacaíochta AIM Naíonra Chairn Mhór 02-08-2024

Cuntoir AIM i Naíonra Chnoc Fola 26-07-2024 

Príomh Mhúinteoir Naíonra Scoil Mhuire Corr na Móna 26/07/2024

Painéal Ionadaithe Chomhar Naíonraí na Gaeltachta

Póstaer Ionadaí Charna

Do Mhic Léinn - Obair in Áras Mhic Amhlaighlorg-ionadaí
 

Eolas do Thuismitheoirí/Cleachtóirí


Clár Náisiúnta Luathbhlianta Thús Áite do Leanaí


Daoine Sainordaithe


Teagmhálaí Ainmnithe (DCA) agus Leas-Teagmhálaí Ainmnithe (DDLP) 


Comhairliúchán Neamhoifigiúil


Gréasáin Tusla


Na Treoirphrionsabail agus na Treoirghnásanna Cosanta


Comhairle do Thuismitheoirí agus do Scoileanna  Spraoi sa Bhaile leis na Food Dudes 


Aistear-Foghlaim agus forbairt tríd an súgradh

Ag cabhrú le do pháiste fáil réidh don bhunscoil 


Póstaer-Clúdaigh do chasacht 

Póstaer-Clúdaigh do shrón 

Póstaer-Caith uait do naipcín


Scéim Náisiúnta Cúraim Leanaí 

Fógra ón Roinn Leanaí & Gnóthaí Óige maidir leis an gclár ECCE - cliceáil anseo

Ag Cáiliú don Scéim ECCE - Cliceáil anseo

Treoir do Thuismitheoirí maidir leis an ECCE - cliceáil anseo

Athraithe ar an ECCE do 2018 - cliceáil anseo

An Clár AIM (Access & Inclusion Model)

Cúrsaí Oiliúna san Earnáil Luathbhlianta


Cúrsa FETAC (QQI) Leibhéal 6 Cúram Páistí

https://www.mie.ie/en/Study_with_Us/Undergraduate_Programmes


https://www.tusla.ie/children-first/children-first-e-learning-programme/


Foilseacháin

Nuachtlitir

Bláthú Nollag 2019
Nuachtlitir Bealtaine 2019
Bláthú Nollag 2018Ríomhphost chugainn:
Aon nótaí ríomhphoist a sheoltar chuig eolas@cnng.ie agus aon teachtaireacht a fhaightear tríd ár ríomhphoist, déantar iad a thaifeadadh agus a chur ar aghaidh chuig an rannán ábhartha más gá.