Header
Nav Left
Gailearaí

Find Us On Facebook

BaileCNNGEarraíSeirbhísíTeagmháilEnglishNav Right
Fáilte chuig Comhar Naíonraí na Gaeltachta Teo

Cuireann Comhar Naíonraí na Gaeltachta an t-infreastruchtúr in áit chun seirbhísí luathoideachais agus cúram leanaí a chur ar fáil as Gaeilge, sa Ghaeltacht, agus cuireann sé seirbhísí riaracháin, tacaíochta agus traenála ar fáil do na seirbhísí, tuismitheoirí, coistí agus pobail Ghaeltachta.


 

Fógraí Poist

Oifigeach Cúnta
Príomh Stiúrthóir - Naíonra na Mine, Co. na Gaillimhe - cliceáil anseo


Eolas do Thuismitheoirí/Cleachtóirí


Treoir do Thuismitheoirí maidir leis an ECCE - cliceáil anseo

Athraithe ar an ECCE do 2018 - cliceáil anseo


Cúrsa AIM in Éagsúlacht, Comhionannais & Cuimsiú - Dún na nGall & Maigh Eo (Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais)


An Clár AIM (Access & Inclusion Model)

An Scéim Cúram Leanaí Inacmhainne 2017 - Eolas do sheirbhísí agus tuismitheoirí - Cliceáil anseo


Cúrsaí Oiliúna san Earnáil Luathbhlianta

Cúrsaí Cúram Leanaí - Muintearas


Foilseacháin

Nuachtlitir

Bláthú Aibreán 2017
Bláthú Samhain 2016

Bláthú Bealtaine 2016
Bláthú Eanáir 2016

Bláthú Bealtaine 2015

Bláthú Eanáir 2015

Bláthú Bealtaine 2014
Bláthú Eanáir 2014

Doiciméid eile