Na Naíonraí

Connacht

Ainm Seoladh Eolas Teagmhála Seisiúin Eolas Breise
Naíonra na Fairche Ionad Pobail na Fairche, An Fhairche, Co. na Gaillimhe 087 2811494    /  fairche@cnng.ie 1 Gaillimh
Naíonra Mhaigh Cuilinn Áras Uilinn, Maigh Cuilinn, Co. na Gaillimhe 087 7979790    /  maighcuilinn@cnng.ie 1 Gaillimh
Naíonra Inis Oírr Inis Oírr, Oileán Árainn 086 3813300     /  inisoirr@cnng.ie 1 Gaillimh
Naíonra Ros an Mhíl Ros an Mhíl, Baile na hAbhann, Co. na Gaillimhe 087 3460323    /  rosanmhil@cnng.ie 1 Gaillimh
Naíonra Mhic Dara Ionad Cúram Leanaí, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe 091 595274    /  ICLcheathrurua@cnng.ie 2 Gaillimh
ICL Charna Ionad Cúram Leanaí Charna, Carna, Co. na Gaillimhe 095 32839    /  ICLcharna@cnng.ie 1 Gaillimh
Naíonra Ros Muc Ionad Fiontair, Ros Muc, Co. na Gaillimhe 087 6891721    /  rosmuc@cnng.ie 1 Gaillimh
Naíonra an Chnoic (Tír an Fhia) Ionad Cúram Leanaí, Tír an Fhia, Leitir Móir, Co. na Gaillimhe 091-551750 / 085 8636645    /  ancnoc@cnng.ie 2 Gaillimh
Naíonra an Chairn Mhóir Ionad Pobail an Chairn Mhóir, An Carn Mór, Co. na Gaillimhe 087 4663117    /  carnmor@cnng.ie 1 Gaillimh
Naíonra Chlúidín na mBabaí Ionad Pobail Bhaile an Chláir, Baile Chláir, Co. na Gaillimhe 087 2070558    /  cluidinnambabai@cnng.ie 1 Gaillimh
Naíonra Mhic Amhlaigh Gaelscoil Mhic Amhlaigh, Áras Mhic Amhlaigh, Lána an Mhuilleora, Cnoc na Cathrach 091 526688     /  bainisteoirma@cnng.ie 3 Gaillimh
Naíonra na Eachléime An Eachléim, Clochar, Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo 086 0546617    /  eachleim@cnng.ie 1 Maigh Eo
Naíonra Thuar Mhic Éadaigh An tSraith, Clár Chlainne Mhuiris, Co. Mhaigh Eo 087 1481848    /  tuarmhiceadaigh@cnng.ie 1 Maigh Eo
Ionad Cúram Leanaí na Ceathrún Rua (Naíolann & Iarscoil) An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe 091 595274    /  ICLcheathrurua@cnng.ie 2 Gaillimh
Seirbhísí Luathbhlianta CNNG Cholmcille An Tulach, Baile na hAbhainn, Co na Gaillimhe 087 2241488    /  Colmcille@cnng.ie 1 Gaillimhe
Naíonra Acla Bun a Chorraigh, Acaill, Co. Mhaigh Eo 085 8766914     /  acaill@cnng.ie 1 Co. Maigh Eo
Naíonra Inis Mór Bun Ghabhla, Inis Mór, Árainn, Cuan na Gaillimhe 099-61354    /  eolas@cfarann.ie 1 Cuan na Gaillimhe
Naíonra Gleann na Muaidhe Bun Altaí, Gleann na Muaidhe, Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo 097 87838    /  dunchaochain1@eircom.net 1 Co. Maigh Eo
Naíonra Dún Chaochain An tSeanscoil, Ceathrú Thaidhg, Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo 097 88877    /  dunchaochain1@eircom.net 1 Co. Maigh Eo
Iarscoil Mhic Amhlaigh Gaelscoil Mhic Amhlaigh, Áras Mhic Amhlaigh, Lána an Mhuilleora, Cnoc na Cathrach 091-454933    /  bainisteoirma@cnng.ie 1 Gaillimhe
Naíonra Leitir Mealláin Leitir Mealláin, Co na Gaillimhe 087 2113444    /  leitirmeallain@cnng.ie 1 Gaillimh
Iarscoil Thuar Mhic Éadaigh S.N Thuar Mhic Éadaigh, Tuar Mhic Éadaigh, Co. Mhaigh Eo 0877944603 / iarscoiltme@cnng.ie     /   1 Maigh Eo